Groby Wojenne
Na terenie małopolski
07 12 1914
Armia niemiecka
grób nr 6