Groby Wojenne
Na terenie małopolski
12 1914
Armia niemiecka
grób nr 4