Groby Wojenne
Na terenie małopolski
04 05 1915
Armia austro-węgierska