Groby Wojenne
Na terenie małopolski
Armia austro-węgierska
poległ pod Zimnodołem/ ekshumowany w okresie międzywojennym