Groby Wojenne
Na terenie małopolski
15 08 1863
Powstańcy styczniowi
KRAKÓW
lat 21