Groby Wojenne
Na terenie małopolski
09 1939
SZRENIAWIA GM.