Groby Wojenne
Na terenie małopolski
09 1939
HAJDUKI WIELKIE [CHORZÓW]