Groby Wojenne
Na terenie małopolski
14 01 1915
Armia austro-węgierska