Groby Wojenne
Na terenie małopolski
05 04 1945
Armia Czerwona
ЧЕРНОВ В.Ф.