Groby Wojenne
Na terenie małopolski
06 05 1945
Armia Czerwona
МУРАТОВА ЗОЯ ТИМОФЕЕВНА