Groby Wojenne
Na terenie małopolski
23 03 1945
Armia Czerwona
БЕЗПАЛКО И.И.