Groby Wojenne
Na terenie małopolski
16 11 1914
Armia rosyjska
grób nr 1/783