Groby Wojenne
Na terenie małopolski
30 11 1914
Armia austro-węgierska
grób nr 2/780