Groby Wojenne
Na terenie małopolski
30 12 1914
Armia austro-węgierska
grób nr 8/602