Groby Wojenne
Na terenie małopolski
14 03 1915
Armia austro-węgierska
grób nr 16/600