Groby Wojenne
Na terenie małopolski
25 11 1914
Armia austro-węgierska
grób nr 23/592