Groby Wojenne
Na terenie małopolski
02 05 1915
Armia austro-węgierska
grób nr 1