Groby Wojenne
Na terenie małopolski
28 03 1915
Armia austro-węgierska
grób nr 7