Groby Wojenne
Na terenie małopolski
08 04 1915
Armia austro-węgierska
grób nr 12