Groby Wojenne
Na terenie małopolski
16 12 1914
Armia rosyjska
grób nr 42