Groby Wojenne
Na terenie małopolski
20 09 1917
Armia austro-węgierska
pochowany na miejscowym cmentarzu