Groby Wojenne
Na terenie małopolski
13 01 1945
Bataliony Chłopskie
BINAROWA
ps. „Grab"