Groby Wojenne
Na terenie małopolski
Armia rosyjska
grób nr 10