Groby Wojenne
Na terenie małopolski
31 12 1915
Armia austro-węgierska
grób nr 20