Groby Wojenne
Na terenie małopolski
05 05 1915
Armia niemiecka