Groby Wojenne
Na terenie małopolski
07 05 1915
Armia niemiecka