Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1943
z domu Bloch