Groby Wojenne
Na terenie małopolski
23 04 1944
WILCZYSKA