Groby Wojenne
Na terenie małopolski
07 09 1939
Wojsko Polskie