Groby Wojenne
Na terenie małopolski
05 09 1939
Wojsko Polskie
JAZOWSKO
GŁĘBOWICE
Zmobilizowany w 28 VIII 1939 do batalionu ON "Limanowa", z którym wyruszył na front w kierunku Tylmanowej w składzie 2 kompanii. Wraz z zołnierzami KOP bronił tzw. "Siwej Górki k. Zabrzeży, a następnie mostu na rzece Poprad w Biegonicach, gdzie poległ
  • S. Korusiewicz, Polegli, zmarli i zaginieni podczas wojny obronnej 1939, „Almanach Sądecki”, R. XVIII, Nr ¾ (68/69), 2009, s. 81.
  • S. Korusiewicz, „Almanach Sądecki”, R. VIII, Nr 3 (28), 1999, s. 35.
  • Polski Czerwony Krzyż Biuro Informacji i Poszukiwań, Lista strat PCK 19185.