Groby Wojenne
Na terenie małopolski
05 09 1939
Wojsko Polskie
Żołnierz kompanii ckm w 1 PSP, poległ 5 września 1939 r. na Winnej Górze. Identyfikacji zwłok dokonano na podstawie dokumentów znalezionych w chlebaku.
  • S. Korusiewicz, Polegli, zmarli i zaginieni podczas wojny obronnej 1939, „Almanach Sądecki”, R. XVIII, Nr ¾ (68/69), 2009, s. 100.
  • S. Korusiewicz, „Almanach Sądecki”, R. VIII, Nr 3 (28), 1999, s. 37.