Groby Wojenne
Na terenie małopolski
02 11 1914
Armia austro-węgierska
grób nr 28