Groby Wojenne
Na terenie małopolski
06 1863
Powstańcy styczniowi
WARSZAWA
Używał również nazwiska Wasilkowski. Pochowany został 20 VI 1863 r. w Szczucinie
  • „Czas”, 1863, Nr 166 z 27 VI, s. 3.