Groby Wojenne
Na terenie małopolski
06 1863
Powstańcy styczniowi
KRAKÓW
Adjutant mjr Edwarda Dunajewskiego
  • „Czas”, 1863, Nr 166 z 27 VI, s. 3.