Groby Wojenne
Na terenie małopolski
18 12 1914
Armia austro-węgierska