Groby Wojenne
Na terenie małopolski
03 09 1943
Armia Krajowa