Groby Wojenne
Na terenie małopolski
03 09 1939
Wojsko Polskie
ŚWIECHOCIN