Groby Wojenne
Na terenie małopolski
02 09 1939
Wojsko Polskie
LUBLIN