Groby Wojenne
Na terenie małopolski
12 09 1939
DĄBRIOWA SZLACHECKA