Groby Wojenne
Na terenie małopolski
02 1846
Powstańcy krakowscy
syn Franciszka Siedleckiego, dziedzica Jankówki