Groby Wojenne
Na terenie małopolski
08 05 1915
Armia austro-węgierska
grób nr 16