Groby Wojenne
Na terenie małopolski
04 06 1943
PIELGRZYMOWICE