Groby Wojenne
Na terenie małopolski
21 02 1846
Ofiary rabacji galicyjskiej