Groby Wojenne
Na terenie małopolski
02 1846
Ofiary rabacji galicyjskiej