Groby Wojenne
Na terenie małopolski
22 02 1846
Ofiary rabacji galicyjskiej