Groby Wojenne
Na terenie małopolski
12 12 1914
Armia niemiecka
grób nr 3