Groby Wojenne
Na terenie małopolski
18 12 1914
Armia niemiecka
grób nr 4