Groby Wojenne
Na terenie małopolski
07 01 1915
Armia austro-węgierska
grób nr 5