Groby Wojenne
Na terenie małopolski
16 02 1915
Armia austro-węgierska
grób nr 8