Groby Wojenne
Na terenie małopolski
17 04 1915
Armia rosyjska
grób nr 23